Het beste koor van Zeeland

De Provinciale NKF Competitie Zeeland is GEANNULEERD.
Helaas, er hebben zich onvoldoende koren aangemeld om een volwaardige Provinciale NKF Competitie in Zeeland te houden. Volgens de regels van het NKF Reglement is een ondergrens van vijf deelnemende koren nodig en die grens is niet gehaald.

Zeeuwse koren kunnen zich nog wel aanmelden bij een van de andere Provinciale NKF Competities, maar komen daar niet in aanmerking voor de betreffende Provinciale Trofée. Wel ontvang je dan als koor een officiële NKF Bedoordeling, de waardevolle terugkoppeling van een professionele jury waar je als koor én dirigent verder je kwalitiatieve grenzen kunt verleggen.

Toegang tot de Landelijke NKF Finale
Deze NKF Beoordeling kan je echter nog steeds toegang geven tot de landelijke NKF Finale, want conform het reglement worden de drie koren met de hoogste NKF Beoordeling uit alle voorrondes die niet als winnaar zijn uitgeroepen van een Provinciale Competitie alsnog toegelaten tot de landelijke NKF Finale.

Kijk op Deelname NKF voor de kosten en algemene voorwaarden voor deelname. Zie Digitale Beoordeling voor een toelichting en de voorwaarden voor deelname middels een videopresentatie. Lees voor aanmelding: REGLEMENT NKF 2017-2018.